Referanser

Med over 120 års erfaring har vi mange referanser å vise til. Under følger et utvalg bygg vi har vært med på oppføringen av.

Teknostallen

Type: Næringsbygg
Areal: 46.250 kvm
Sted: Elgeseter Trondheim
Byggherre: KLP
Oppdragsgiver: NCC
RIE: Fjeldseth AS

Sintef Horizon

Type: Næringsbygg
Areal: 11.000 kvm
Sted: Trondheim
Byggherre: Sintef Energi
Oppdragsgiver: Veidekke
RIE: Fjeldseth AS

Nytt kombinasjonsbygg for SINTEF Energi med 470 kontorplasser, laboratorier, konferanseavdeling og fellesarealer med kantine. Bygget skal fungere som er møtested for gjester, NTNU og SINTEF.

Moholt Alle

Type: Nybygg
Areal: 9 blokker, 432 hybler
Sted: Moholt Trondheim
Byggherre: SiT
Oppdragsgiver: SiT
RIE: Asplan Viak

Prosjektet omfatter en total renovering og oppgradering av 9 blokker med tilsammen 18 oppganger. D.v.s. 108 kollektiv med 432 hybler fordelt på plan 2-7.
I tillegg er det planlagt nyetablering av hybelleiligheter, og ombygging av dubletter til hybelleiligheter i kjeller og plan 1, totalt 81 hybelleiligheter.
Utvendig er det planlagt nye frittstående sykkelboder og nytt geosentralbygg.

Granåsen Fotballhall

Type: Diverse
Areal: 13.000 kvm
Sted: Granåsen
Byggherre: Trondheim Kommune
Oppdragsgiver: NCC
RIE: Asplak Viak

Leveranse av elektroinstallasjon i innendørs fotballhall i henhold til internasjonale mål, og tilstøtende garderobeanlegg.

Anlegget er også tiltenkt brukt som mediasenter under kommende VM 2025.

Hallen skal BREEAM-sertifiseres.

Medisinsenteret

Type: Næringsbygg
Areal: 19.700 m2
Sted: Elgeseter gt. 16
Byggherre: I. K. Lykke Eiendom
Oppdragsgiver: Hent
RIE: Ekstern

Granåsen Idrettspark

Type: Diverse
Areal: Omfattende
Sted: Granåsen
Byggherre: Trondheim Kommune
Oppdragsgiver: NCC
RIE: Fjeldseth AS og Multiconsult

Vi har utført installasjoner på Granåsen Idrettspark, fase 2. Dette innebærer ny hoppbakke med bakkelengder K-120 og K-90, dommertårn, arenabygg med innendørs skytehall over 2 plan, driftsbygg, skibru, skiskytter-arena, gjenbruksgarasjer og infrastruktur rundt anlegget i form av TV-produksjonsskap.

Anlegget skal benyttes under VM i 2025.

Mesterbakeren

Type: Næringsbygg
Areal: 10.600 kvm
Sted: Sandmoen
Byggherre: Sandmoen Utvikling
Oppdragsgiver: Næringsbygg
RIE: Ekstern

Tiller videregående skole

Type: Skolebygg
Areal: 18.300 kvm
Sted: Tiller
Byggherre: Trøndelag Fylkeskomune
Oppdragsgiver: Hent
RIE: Fjeldseth AS

Tiller videregående skole er et prosjekt med nybygg og ombygging av eksisterende bygninger. Samlet omfatter prosjektet ca. 18.300 kvm hvorav 7.100 kvm er nybygg som inkluderer idrettshall og tannklinikk.
Her er det energiproduksjon ved hjelp av solceller på taket.

Foto: Eggen Arkitekter

default

KLP Dokken Solsiden

Type: Diverse
Areal: 2.200 m²
Sted: Solsiden
Byggherre: KLP
Oppdragsgiver: NCC
RIE: Fjeldseth AS

Ombygging av Dokken til å være skøytebane på vinteren, og vannspeil og scene i sommerhalvåret.

 

Lyngården

Type: Næringsbygg
Areal: 14.000m²
Sted: Trondheim
Byggherre: KLP
Oppdragsgiver: NCC
RIE: Fjeldseth AS

Sentral beliggenhet v/E6 på Moholt.
Bygget er et signalbygg langs Omkjøringsveien/E6 med meget gode profileringsmuligheter og sentralt plassert med tanke på å nå alle deler av byen innen en radius på ca 10-15 min.
Holdeplass for flybuss og kommende superbusstrase ved Voll Studentby og Moholt i umiddelbar nærhet.

Lyngården er et nytt kontorbygg som består av BTA ca. 9.925 m2 kontorareal for utleie over 5 etasjer og BTA ca. 3.600 m2 kjeller, som i i hovedsak er P-kjeller og lager. Bygget vil huse ca 450 arbeidsplasser.
Beliggenheten byr på flott utsikt nordover mot fjorden og Fosen, men også mot nærområdene. Det vil bli flott opparbeidet grøntareal/park på framsiden av bygget mot Brøsetveien.

Holtermannsveien 1-13

Type: Næringsbygg
Areal: 11.700 m²
Sted: Holtermannsveien
Byggherre: Entra
Oppdragsgiver: Veidekke
RIE: Fjeldseth AS

Et nytt bygg i kunnskapsaksen på Elgeseter. Planleggingen og oppføringen av nybygget i Holtermannsveg er et stort prosjekt for Fjeldseth og viktig for byutviklingen i denne bydelen.

MAX-bygget Tempeveien

Type: Næringsbygg
Areal: 4.250 m²
Sted: Tempe
Byggherre: KLP
Oppdragsgiver: Veidekke
RIE: Fjeldseth AS

Beliggenhet

Eiendommen har sentral beliggenhet på Tempe, ved E6 ca. 2 km syd for Trondheim sentrum, og vis a vis Team Trafikk sitt hovedanlegg på Sorgenfri. Meget god eksponeringsmulighet mot E6, byens hovedinnfartsåre fra syd. Bussholdeplass like utenfor bygget. Parkering i kjeller eller på parkeringsdekke i 2.etg.

Eiendommen

Bygget ble oppført i 1987 og har gjennomgående god standard med et totalareal er på ca. 14.200 kvm. Bygget er organisert som et sameie mellom KLP Eiendom Trondheim AS og boligene i 8. etasje. Forretningslokalene i 1. og 2. etasje består av dagligvareforretning (ICA), kafeteria og frisør. Kontorarealene er på ca. 850 kvm fra 3. til 7. etasje.  Det er 2 heiser med direkte adkomst til både parkeringsdekke i 2. etasje og parkeringskjeller.

Lokalene

Kontoretasjene fremstår som meget effektive med rom for fleksible løsninger, i kombinasjon med cellekontorer og åpent kontorlandskap. Lokalene har gjennomgående god standard.

Sol-skjermende lameller på fase mot øst, og solceller på hele sørveggen gir bygningen særpreg.

Bygget har fått den høyest mulige klassifisering; BEEAM Outstanding.

 

Campus 360

Type: Skolebygg
Areal: 5.470 kvm
Sted: Elgesetergate
Byggherre: EG 21
Oppdragsgiver: Hent

Studentboliger i Elgesetergate i Trondheim. Det er bygd 35 bofellesskap som totalt utgjør 228 hybler for studenter over 5 plan, mesaninetasje med boder og lesesal, samt en COOP Extra-butikk og parkering på sokkelplan.

Hegra Barneskole

Type: Skolebygg
Areal: 4.500 kvm tilpasset elevtall på 231
Sted: Hegra
Byggherre: Stjørdal Kommune
Oppdragsgiver: Hent
RIE: Multiconsult

Hegra barneskole er en offentlig barneskole i Hegra, Stjørdal Kommune i Trøndelag. I skoleåret 2019-2020 hadde skolen 176 elever.
Den nåværende skolen stod ferdig i oktober 2020. Den avløste en skolebygning fra slutten av 1950-årene med tilbygg fra 1970-årene og 1990-årene.

Ranheim Stadion

Type: Diverse
Areal: 3.000m²
Sted: Ranheim
Byggherre: Ranheim IL
Oppdragsgiver: Veidekke
RIE: Fjeldseth AS

Ranheim Stadion er et nybygg, og kombinert tribune og næringsbygg over 3 etasjer. Totalt ca. 3.000m2. Tribunen er designet for i overkant av 1500 sitteplasser.

Byggestart for prosjektet var august 2015 med ferdigstillelse august 2016

Tempeveien 15

Type: Næringsbygg
Areal: 6.800 kvm
Sted: Tempe Trondheim
Byggherre: Tempeveien 15 AS
Oppdragsgiver: Hent
RIE: Fjeldseth AS

Ranheim Aktivitetshall

Type: Diverse
Areal:
Sted: Ranheim
Byggherre: Ranheim IL
Oppdragsgiver: Backe

Ranheim Aktivitetshall og Paraidrettssenter er bygget for Ranheim Idrettslag.
Dette er Norges første paraidrettssenter.
Aktivitetshallen som tilsvarer 1,7 håndballbaner, har flere baner, garderober og klubbrom med eget kjøkken.

Trondheimsporten

Type: Næringsbygg
Areal: 24.000m²
Sted: Trondheim
Byggherre: Prora Eiendom
Oppdragsgiver: Prora Eiendom
RIE: Ekstern

Trondheimsporten er sentralt plassert på Sorgenfri, og vil markere begynnelsen av det som kalles kunnskapsaksen. Bygget er totalt på 24.000 m² fordelt over 15 etasjer. Grunnflaten på 5 etasjer er et kvadrat på 66×66 meter, men de 10 øvrige etasjene er en mindre rektangulær form. To innvendige hovedrom, Skoletorget og Atriumshagen, sikrer fine dagslys- og utsiktsforhold for undervisningsrom og kontorer, og gir samtidig romlige kvaliteter til byggets forskjellige aktiviteter og funksjoner.

Innskjæringer i fasadene gir i felleskap med to store takterrasser unike muligheter for uteopphold i de øverste etasjene, og foran kantinen mot sør er plassert et grønt bakkelandskap hvor studenter og ansatte kan oppholde seg om sommeren.

Romprogrammet og sirkulasjonen i bygget er løst med et enkelt hovedgrep, som gjør at det i fremtiden vil være enkelt å endre lokalenes fordeling, hvilket gjør bygget meget fleksibelt.
Trondheimsporten vil i høyde og volum fremstå som et markant bygg ved inngangen til midtbykjernen.

Bygget var ferdig i 2017.

Servi Hydranor AS

Type: Næringsbygg
Areal: 4.600m²
Sted: Trondheim
Byggherre: Baja 43
Oppdragsgiver: Norske Stålbygg
RIE: Fjeldseth AS og Sweco

Nybygg for Servi Hydranor AS på Heimdal i Trondheim. Produksjonshall og kontorer i tre etasjer. Bygget er 4.600 m2. Med beliggenhet på Torgård.

Strandveien 43

Type: Næringsbygg
Areal: 500 kvm
Sted: Strandveien 43
Byggherre: Borg
Oppdragsgiver: Borg
RIE: Fjeldseth AS

Oppussing av kontorlokaler for Borg Forvaltning med Stokkan Lys som samarbeidspartner på belysning.

Fjordhagen

Type: Nybygg
Areal: 86 Leiligheter
Sted: Ranheim
Byggherre: Grilstad Marina
Oppdragsgiver: Grilstad Marina
RIE: Fjeldseth AS

Fjordhagen er en urban bygård med store grønne områder og fjorden rett utenfor døren. Husene er bygget rundt det lune hageområdet med direkte adkomst fra husene. Utsikt og gode solforhold har fått høy prioritet, som alltid på Grilstad Marina.

Miljøbygget PB2

Type: Næringsbygg
Areal: 16.400m²
Sted: Trondheim
Byggherre: KLP
Oppdragsgiver: Veidekke
RIE: Sweco

Kontorbygget er et «Forbildebygg Enova» og er blant  Norges mest energieffektive oppførte kontorbygg ved ferdigstillelse november 2009. KLP-bygget har et forventet energibehov på 83 kWh/m2/år, noe som er ca halvparten av kravene i TEK07.

KLP-bygget har et forventet energibehov på 83 kWh/m2/år, noe som er ca halvparten av kravene i TEK07.

Kontorbygget er på totalt ca. 16.400 m2 BTA, hvorav 13.100 m2 utleieareal og 3.300 m2 BRA kjeller for parkering, lager og tekniske rom. Østblokken er på 6 etasjer og er forbundet gjennom mellomliggende glassgård med gangbroer til Vestblokken

Fellesarealet i 1. etasje består av en halvklimatisert glassgård, kantine og møterom og et kirsebærformet auditorium for 54 personer. Bygget har forskjellige nettobredder: 13, 16 og 17 meter. Bygget har full fleksibilitet i forhold til muligheter for kombinasjoner av åpent landskap og cellekontorer

Alle involverte parter i prosjektet har hatt kontinuerlig fokus på energi. Koblingen mellom involveringsprosessen og energisparing førte til en liste med tiltaksvalg som er blitt gjennomført. Noen av de viktigste tiltakene er:

 • Bruk av varmepumpegjenvinning
 • Superisolerende glass
 • U-verdi i bygningskonstruksjonene i henhold til TEK 07
 • Behovsstyring av varme
 • Ventilasjon og lys med dagslysstyring
 • Naturlig ventilasjon
 • Frikjøling av betongflater
 • Utnytting av kondensatorvarme fra servere og datamaskiner
 • Lavenergi belysningsutstyr
 • Eksponering av betong i himlinger og høyeffektiv varmegjenvinning

I tillegg er igangsatt et omfattende måleprogram med 60 energimålere som måler kontinuerlig for å styre bygget mest mulig effektivt.

Flere bedrifter har allerede valgt å flytte til Miljøbygget: Enova, Sweco Norge, IBM, Exprosoft og Teknonett.

Porsche Center Trondheim

Type: Næringsbygg
Areal: 3.200 kvm
Sted: Vestre Rosten
Byggherre: Borg
Oppdragsgiver: Hent

Porsche-bygget er en topp moderne bilforretning på 3.200 kvm.
Store, åpne salgsarealer, bilverksted og kontorer bygd etter Porsche sine nyeste kravspek innen design og utførelse.

Bygget er utstyrt med solceller og mange elbilladere ift bærekraft og fornybar strøm.

Lade Arena

Type: Kjøpesenter
Areal: 12.000 m²
Sted: Lade
Byggherre: NHP Eiendom
Oppdragsgiver: Hent

Nybygg av Lade Arena kjøpesenter.

Okkenhaug Bil

Type: Næringsbygg
Areal: 3.500m²
Sted: Leangen Trondheim
Byggherre: Okkenhaug
Oppdragsgiver: Veidekke
RIE: Fjeldseth AS

Okkenhaug Bil er sentralt plassert på Leangen ved innkjøringen til Trondheim. Bygget inneholder salgslokale, verksted, kontorer, osv. for Okkenhaug Bil.

Trio Bilsenter

Type: Næringsbygg
Areal: 1.000m²
Sted: Stjørdal
Byggherre: Trio Bil
Oppdragsgiver: Trio Bil
RIE: Fjeldseth AS

Bygget består av bilutsalg for Nissan og Mitshubishi, og butikklokaler for Tess Stjørdal.

Otto Nielsens vei 12

Type: Næringsbygg
Areal: 7.000m²
Sted: Trondheim
Byggherre: Midt-Norge Invest
Oppdragsgiver: Veidekke
RIE: Ekstern

Prosjektet utføres i en totalentreprise, og er siste byggetrinn på tomta. Bygg E knyttes sammen med bygg D. Bygg E vil huse leietakere med strenge krav til arbeidsmiljø. Det skal drives høyteknologisk arbeid, i blant annet mindre lab-arealer og øvrige kontorarealer i bygget.

Nøkkelinformasjon:

 • Energiklasse A
 • BREEAM-NOR Excellent
 • Plasstøpt bærekonstruksjon med stål- og betongsøyler
 • Normalisert kuldebroverdi 0,03 W/m2 K
 • Bergvarmepumpe til oppvarming og fjernvarme som spisslast
 • Energieffektivt ventilasjonsanlegg
 • ITB-prosess iht. Norsk Standard

Østre Rosten 8

Type: Næringsbygg
Areal: 19.000m²
Sted: Trondheim
Byggherre: Østre Rosten 8
Oppdragsgiver: Hent
RIE: Ekstern

Østre Rosten 8 er et bilanlegg med et omfang på 19.000 kvm med salgsarealer, bilverksted, parkeringsarealer og arealer til bilrelatert virksomhet. Motortrade AS (Mercedes) og Prøven Bil AS (Peugeot) er hovedleietagere i bygget, samt at KIA disponerer deler av bygget.

Solsiden Kjøpesenter

Type: Kjøpesenter
Areal: 14.000 m²
Sted: Solsiden
Byggherre: I/T
Oppdragsgiver: Diverse

Nybygg og ombygginger på Solsiden kjøpesenter siden ferdigstillelse i 2000.

Spongdal Skole

Type: Skolebygg
Areal: 9.100m²
Sted: Byneset
Byggherre: Trondheim Kommune
Oppdragsgiver: NCC
RIE: Ekstern

Prosjektet omfatter en 1-parallell barneskole, en 3-parallell ungdomsskole, et nærmiljøsenter med stor aula og en idrettshall med full håndballbane. Skolen er bygget på en ny tomt ved Spongdal sentrum på Byneset i Trondheim kommune.

Hårstadhaugen

Type: Nybygg
Areal: 24 Leiligheter
Sted: Trondheim
Byggherre: Obos/Godhavn
Oppdragsgiver: Totalteknisk
RIE: Fjeldseth AS

De seks firemannsboligene er bygget i to etasjer, uten kjeller. Prosjektet Hårstadhaugen består av fire to-romsleiligheter på 62 kvm, mens de resterende 20 leilighetene er tre-roms på 72-79 kvm. Planløsningen varierer noe.

Nedre Humlehaugen

Type: Nybygg
Areal: 68 Leiligheter
Sted: Ranheim
Byggherre: Maja Eiendom
Oppdragsgiver: Teknobygg
RIE: Fjeldseth AS

Nedre Humlehaugen er et flott prosjekt med stort utvalg av ulike leilighetstyper. Alt fra eneboliger/rekkehus til toppleiligheter med privat takterrasse.

Byggetrinn 4 består av et leilighetskompleks med 68 leiligheter med ulike løsninger og 2 småhus. På toppen er det flotte leiligheter på 100kvm med flott utsikt mot nord eller sørvest. Småhusene består av 2-romsleiligheter og 2-plansleiligheter med takterrasser.

TØH

Type: Skolebygg
Areal: 20.000m²
Sted: Trondheim
Byggherre: Ren Eiendom
Oppdragsgiver: Hent
RIE: Sweco

Handelshøyskolen i Trondheim (tidligere TØH) ligger på Elgeseter, nært Trondheim sentrum, og er med sine mer enn 1.200 studenter blant de aller største utdanningsinstitusjonene i landet innenfor økonomi og ledelse. I tillegg inneholder bygget 2 plan med parkering, en Rema 1000-butikk i plan 1 og tannlegekontor i plan 5.

NINA-huset

Type: Næringsbygg
Areal: 8.000m²
Sted: Trondheim
Byggherre: NINA
Oppdragsgiver: NINA
RIE: PUMN

Grønt signalbygg

Et femetasjes forskningsbygg i tre, på en sokkel som blant annet rommer laboratorier og møtesenter. Men også en isbre, eller et svaberg.
NINA-huset er et fleksibelt bygg, med varierte løsninger tilpasset NINAs ulike arbeidsformer. Det slanke kontorbygget gir gjennomlys og gode arbeidsplasser. Østsiden av bygget er stram, enkel og tilpasset rekken av cellekontor. Vestsiden er mer leken, med spjonger og åpent kontorlandskap.

NINA-huset er også naturen i bilder. Foto fra NINAs eget arbeid kler alle glassvegger som en del av interiøret.

Miljø i fokus

Bygget holder en høy miljøstandard. Det er valgt materialer som krever lite vedlikehold, og som blir vakrere med tiden. Den særegne arkitekturen ivaretar et godt innemiljø, dagslys og varmeregulering.

NINA-huset er også gjestfritt med mange lånekontor og gjestearbeidsplasser. Amfiet er et samlingssted både for uformelle møter og lengre seminarer. Selve plasseringen gir oss en nærhet til kunnskapsmiljøene og gode samarbeidspartnere.

En god kantine innebærer mer enn bare å bli mett. Kantina i NINA-huset byr på kortreist, variert mat, gode måltid, unik kaffe og tre flotte kokker – et samlingssted.

Energibygget

Type: Næringsbygg
Areal: 12.000m²
Sted: Lerkendal Trondheim
Byggherre: Byggteknikk
Oppdragsgiver: Reinertsen
RIE: Sweco

Bygget består av seks etasjer over bakken og to under bakken med parkering, lager og tekniske rom. Hele bygget er på om lag 12000 kvadratmeter og er godt synlig der det ligger i krysset Holtermannsveien, Strindveien og Klæbuveien. Om lag 200 kvadratmeter av fasaden er kledd med solcellepanel. Det er om lag 450 kontorplasser i bygget.

Lade Arena 2

Type: Kjøpesenter
Areal: 38 000m²
Sted: Lade
Byggherre: NHP Eiendom
Oppdragsgiver: Hent
RIE: Multiconsult

Lade Arena 2 er et nytt kjøpesenter i Trondheim. Senteret er en forlengelse av Lade Arena 1. Kjøpesenteret er over 2 plan + parkeringskjeller. Kjøpesenteret er nyskapende i form av store åpne arealer og store leietagerarealer. Det er lagt vekt på universell utforming.

Kjemi 3

Type: Skolebygg
Areal: 6.500 m²
Sted: Trondheim
Byggherre: NTNU
Oppdragsgiver: NTNU

Kjemi 3 er plassert på Gløshaugen, ble bygget i 1967 og har et brutto totalareal på ca. 6 500 m2. Bygget, som er i 6 etasjer (hvorav 2 kjelleretasjer) pluss loft, inneholder laboratorier, kontorer og lagerrom.

Loftetasjen er teknisk rom. Bygget har tidligere vært brukt til undervisning og forskning, men bl.a. på grunn av for lav kapasitet på ventilasjonen har det vært liten laboratorievirksomhet i bygget de senere år.

Kjemi 3 (K3) ligger midt i en rekke av 5 kjemiblokker hvor det er gjennomgående korridor i 1. etasje og kjelleretasje. I underkjeller er det en sammenhengende korridor fra Kjemi 1 via Kjemi 2 til Kjemi 3. Disse korridorene er også føringsveier for teknisk infrastruktur mellom blokkene.