Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Fjeldseth AS stiller høye krav til kvalitet, HMS, klima/miljø og andre elementer innen bærekraft til oss selv, våre leverandører og forretningspartnere.

Gjennom vår godkjenning som Miljøfyrtårnbedrift og Startbank-bruker, en godkjenning for bygge- og anleggsnæringen, må vi ved hver revisjon/fornyelse dokumentere at vi oppfyller kravene som stilles i lover og forskrifter. Vi har i tillegg utviklet et kvalitetssystem tuftet på ISO 9001 hvor bærekraft er et viktig element.

Våre leverandører og samarbeidspartnere er etablerte og seriøse aktører som vi har hatt et forhold til i en årrekke, og derigjennom har god kjennskap til. For å dokumentere at også disse følger opp sine forpliktelser, har vi utarbeidet og sendt ut et spørreskjema med en rekke spørsmål til de største leverandørene. Spørreskjemaet tar for seg forholdet til Åpenhetsloven, kvalitet, oppfølging av underleverandører, miljø og etiske retningslinjer. Ingen av svarene vi har fått tilsier at vi må iverksette ytterligere aktsomhetsvurderinger mot en eller flere av våre leverandører.

Gjennom selskapets strategiprosess har vi valgt å sette fokus på følgende av FNs bærekraftsmål:
4: God utdanning
5: Likestilling mellom kjønnene
7: Ren energi til alle
8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
12: Ansvarlig forbruk og produksjon
17: Samarbeid for å nå målene

Hvis det er spørsmål og/eller uklarheter knyttet til ovennevnte så ta kontakt med Ansvarlig Åpenhetsloven Arne Fjeldseth på e-post arne@fjeldseth.no, eller adm.dir. Ørjan Kirkefjord på e-post orjan.kirkefjord@fjeldseth.no.