Proff

Bedriftsmarkedet omfatter nybygg og rehabilitering av alt fra nærings- og skolebygg til butikker, omsorgsboliger og høgskoler.

 • Næringsbygg
 • Skolebygg
 • Butikker
 • Kjøpesentra
 • Industri
 • Høyskoler
 • Verksted
 • Utstillingsarealer
 • Sykehusbygg
 • Omsorgsboliger
 • Bygninger med forhøyet sikkerhet

 

Vi har sentral godkjenning for foretak med ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

 

BREEAM

Som en del av vårt arbeid med å utvikle kompetanse og løsninger for grønne bygg er Fjeldseth AS fra 1. januar 2018 medlem av Norwegian green building council NGBC / BREEAM NOR.

Flere av våre ansatte har også gjennomført kurs og opplæring innen BREEAM.

 

AVTALE OM PRISER OG BETINGELSER FOR GENERELLE LEVERANSER:

 • Utrykning, vaktordninger
 • Dokumentasjon og prosjektering
 • Prosjektledelse
 • Materiell
 • Gjennomføring av avtalte vedlikeholdsprosedyrer
 • Rapportering

INTERNKONTROLL

Vi kartlegger og risikovurderer anlegget, samt kontroll. Vi utfører rapportering etter ”lov om internkontroll”, med arkivering av rapporter og tilstandsrapporter. Vi gir informasjon og tar gjennomgang med oppdragsgiver, samt utbedring av avtalte mangler.

DOKUMENTASJON – PROSJEKTERING

• Oppdatering av dokumentasjon for El-anlegg
• Vedlikehold av dokumentasjonsunderlag

TELE OG DATA – IKT

Vi leverer komplette løsninger innen tele og data som kablingssystemer, nettverk og telekommunikasjonsløsninger for næringsliv og privatmarked.

Vi har bred kompetanse på fibernett.

PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING

 • Prosjektering av nye anlegg, rehabilitering, oppdatering av dokumentasjon.

Med utgangspunkt i vår mangeårige erfaring og vår brede kompetanse, kan vi bistå våre kunder innen både næringsliv og privatmarked med råd og veiledning i valg av løsninger innen elektro, svakstrøm, brannalarmsystemer, adgangskontroll, sikringsanlegg med mer.

PROSJEKTLEDELSE

Fjeldseth AS har godt skolerte medarbeidere innen prosjektledelse.

Oppdatert referanseliste kan oversendes på forespørsel.

UPS NØDSTRØM

Vi har mange års erfaring fra komplette leveranser av UPS- og nødstrømssystemer for små og store anlegg.

AV- OG ANTENNEANLEGG

Vi leverer komplett lyd- og bildeanlegg for auditorier, skoler, møterom med mer. Antenneanlegg for overføring av signaler fra satellitter, kabel-TV-anlegg med mer.

SIKKERHETSSYSTEMER

Vi dekker et bredt spekter innen sikkerhetssystemer for næringsliv og privatmarked:

 • Adgangskontrollsystemer
 • Skallsikring
 • Videoovervåkning
 • Brannalarmsystemer

Vi leverer og prosjekterer komplette kundetilpassede anlegg.