Miljøpolitikk

Vi er kvalifisert Miljøfyrtårn, og har vært det siden 2010.

 

 

Vi tar vårt ansvar gjennom:

  • å utvise et ansvarlig og miljøbevisst lederskap
  • å være ambisiøse på våre mål, men samtidig skal målene vi setter være oppnåelige innenfor måleperioden
  • der hvor vi har en påvirkning overfor tredjepart skal vi arbeide for at løsninger og materialer som blir valgt har en positiv effekt på miljøet
  • at selskapet skal være sin rolle bevisst og arbeide aktivt for et sunt arbeidsliv, samt at innkjøpte varer har en verdikjede som ivaretar både miljøet og bærekraft i relasjon til ordnede og etisk forsvarlige arbeidsforhold
  • at vi skal utvikle og tilby produkter, tjenester og kompetanse innenfor fagområdet elektro og automasjon som gir et positivt bidrag

I den daglige driften skal vi sørge for:

  • å kildesortere avfall og redusere den totale mengden avfall
  • å sette mål for både å redusere bruken av energi og erstatte forbruk av fossil energi
  • som et minimum å tilfredsstille de miljømessige krav som settes gjennom lov og forskrift knyttet til miljø og bærekraft

 

 

 

Klimaregnskap Miljøfyrtårn historikk

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/140396