Privat

Privatmarkedet er for oss først og fremst boligmarkedet. Vi kan tilby følgende tjenester for dette markedet.

 • Elektroinstallasjoner i nye boliger
 • Rehabilitering av elektroanlegg i eldre boliger
 • Servicearbeider
 • Internkontroll
 • Rådgivning ved nybygg og rehabilitering
 • Se våre kampanjer >>

ELEKTROINSTALLASJONER I NYE BOLIGER OMFATTER I DAG VESENTLIG MER ENN NOEN LYSPUNKT OG STIKK-KONTAKTER. EN MODERNE BOLIG KAN INNEHOLDE EN ELLER FLERE AV FØLGENDE INSTALLASJONER:

 • Lysanlegg
 • Stikk-kontakter
 • Varmeanlegg
 • Telefon og data
 • Radio og tv
 • Brannvarslingsanlegg
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Adgangskontrollanlegg
 • Styringsanlegg for lys, varme, kjøkkenfunksjoner osv.

Vi planlegger og utfører installasjonene til avtalt pris og til avtalt tid.
 Har boligen din underdimensjonert elektrisk anlegg i forhold til dagens krav? Ryker sikringene, er kabler og ledninger sprø av elde?

Vi skifter ut og/eller supplerer gammel installasjon til avtalt pris og avtalt tid.

ELEKTRIKER NÅR DU RINGER

Har du behov for en ekstra stikk-kontakt, en varmeovn eller et ekstra lyspunkt? Vi leverer! Har du jordfeil på anlegget ditt? Vi utbedrer og monterer eventuelt jordfeilovervåkning/jordfeilbryter. Har du fått mangellapp fra Eltilsynet? Vi utbedrer manglene og melder tilbake til tilsynet.

Ring oss, vi gjør jobben!

BOLIGMAPPA

All dokumentasjon blir lagt på Boligmappa.no

SERVICE

Serviceavdelingen har 35 servicemontører/-teknikere, i tillegg til serviceledere, og 35 fullt utstyrte servicebiler som står klar til din disposisjon. Servicebilene er bemannet med dyktige servicemontører som svært gjerne vil yte deg den beste service. Servicebilene er som lager på hjul, og det mest benyttede materiell er å finne i bilene.

INTERNKONTROLL

Eier og bruker av det elektriske anlegget i en bolig er ansvarlig for at det elektriske anlegget til enhver tid tilfredsstiller de sikkerhetskrav som gjelder. Det er ikke Elverket som er ansvarlig for anlegget i boligen din. Vi kan foreta en enkel og rimelig kontroll av anlegget ditt.

RÅDGIVNING

Trenger du noen å snakke med når det gjelder hvilke anlegg som vil være aktuelle for deg, hva vil du være best tjent med, hva slags lysanlegg vil du ha, har du bruk for innbruddsalarm, i tilfelle hvilken type osv ?
Våre saksbehandlere og montører står klare til å bistå deg med planleggingen av elektroinstallasjonene i boligen din. Hva vil anlegget koste?
Vi gir deg svarene!

TELE, KOMMUNIKASJON OG DATA – IKT

Vi leverer komplette løsninger innen tele og data som kablingssystemer, nettverk og telekommunikasjonsløsninger for næringsliv og privatmarked.

EIERSKIFTEKONTROLL AV BOLIGER

Mange som kjøper bolig opplever at det elektriske anlegget ikke fungerer som det skal. Dette kan få økonomisk konsekvenser både for kjøper og selger.
Den som eier en bolig skal til enhver tid holde det elektriske
anlegget i forskriftsmessig stand, og man står ansvarlig for
skjulte feil og mangler i fem år etter at boligen er solgt.
Hva er eierskiftekontroll?
Eierskiftekontroll gir en fyldig og objektiv vurdering av de elektrotekniske installasjoner, og hvilke feil og mangler som må utbedres i henhold til lovverket. I tillegg vil det bli foreslått tiltak for å heve kvaliteten og sikkerheten ved installasjonen.
Hvilke fordeler gir en eierskiftekontroll deg?
Selger eller kjøper:
– Dokumentasjon på det elektriske anleggets tekniske tilstand
– Ingen økonomiske overraskelser
– Gir kjøper mulighet til å vurdere om anlegget er egnet til framtidig bruk

Ring oss, vi utfører kontrollen!

Gå til kontaktsiden